รูปภาพการประชุมเชองปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)

  • Posted on: 22 January 2018
  • By: admin

ภาพการประชุมเชองปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 18-19 ม.ค.2561 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม