ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม  ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  • Posted on: 11 September 2017
  • By: admin

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560
ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม  ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันที่ 12 กันยายน 2560

 

  วาระการประชุม 

  แนวทางและเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561

  ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

  ผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. ติดดาว) รายภาค

  ภาคกลาง รพ.สต. ทัพหลวง 5 ดาว 5 ดี

  ภาคเหนือ รพ.สต.บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

  ภาคใต้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี