ขอรับนโยบายงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 30 October 2017
  • By: admin

การประชุม
ปรึกษาหารือ ขอรับนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารสำนักงบประมาณวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 วาระการประชุม

 นโยบายงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข