กำหนดการ “National Forum Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)”

การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ  “National Forum Human Resources for Health 2017: (HR4H Forum)”
ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559

 กำหนดการ “National Forum Human Resources for Health 2017: การประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum)”

 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (National Forum Human Resources for Health 2017: (HR4H Forum))

รายชื่อโรงแรมใกล้เคียงสถานที่จัดงาน

แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ (เดิม : โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ) 

แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรม Novotel Bangkok IMPACT 

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระดับชาติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  6-8 พฤศจิกายน 2559

คำกล่าวรายงาน โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

 เอกสารประกอบการประชุม

 สรุปเนื้อหาการประชุม

 VDO ประมวลภาพสรุปงานประชุม

 วิดีทัศน์ "สุขจากงาน บันดาลใจ"