การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 25 ก.พ. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 25 ก.พ. 2559 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

 

  วีดีโอประกอบการประชุม หากท่านใดสนใจ ติตต่อคุณ พูลสิน ศรีประยูร โทร : 02-590-1205 , 02-590-1646        

   Email : poonsin@health.moph.go.th

 ภาพประกอบการประชุม