ภาพประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น