รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยประสานแผนงานความร่วมมือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ตำแหน่งผู้ช่วยประสานแผนงานความร่วมมือ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ลงประกาศ: 
Monday, October 21, 2019 - 15:00