โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 8 February 2016
  • By: admin

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

 กำหนดการ 

 เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการเชิงกลยุทธ์

 ไฟล์เสียงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

 ไฟล์เสียงวันที่   1 กันยายน 2558