การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  • Posted on: 26 March 2019
  • By: admin

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 

 ระเบียบวาระการประชุม 

 เอกสารนำเสนอ

 สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ