ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข (Big Data Analytic) ครั้งที่ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข (Big Data Analytic)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561