ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในโอกาสตรวจเยี่ยมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
16 ตุลาคม 2561