เอกสารเผยแพร่ แผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

  • Posted on: 23 April 2018
  • By: admin

เอกสารเผยแพร่ แผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

 แผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม