การประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561

  • Posted on: 28 February 2018
  • By: admin

การประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก