ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  • Posted on: 13 February 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
 

 แบบตอบรับการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม