ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน สำหรับ First jobber

  • Posted on: 13 February 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน สำหรับ First jobber 
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  แบบตอบรับการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม

  •