ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 1/2561 และ MOU SCB

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 1/2561
และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
โครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happy Home)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข