เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. และคณะกรรมการกลั่นกรอง ของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560

  • Posted on: 2 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. และคณะกรรมการกลั่นกรอง ของกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูป 1 ปี 4 เดือน (Mini Cabinet) กระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการประชุม