ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MOC ##1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 ตึกสำนักงานปลัดก

  • Posted on: 8 November 2019
  • By: admin

ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง MOC ##1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข