หลักสูตรการฝึกอบรม

      หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ  (HPT)

  หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560  


   HR4H Transformation for Leaders

  อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560  

 

    Leadership and Strategy Planning

  โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี  รุ่นที่ 3 

 โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรง เบสท์ เวสเทร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี รุ่นที่ 2  

 โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 1  

  Management Information System

  อมรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยากรณ์โรค วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์