อบรมการพยากรณ์ทางสถิติ (Statistical forecasting) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561

  • Posted on: 8 March 2018
  • By: admin

อบรมการพยากรณ์ทางสถิติ (Statistical forecasting)
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการอบรม