การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

  • Posted on: 18 February 2019
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ.โรงแรมที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  ครั้งที่ 1 วันที่  5 - 6 มีนาคม 2562 (ส่วนกลาง)  

       ​เอกสารประกอบการประชุม: 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 (เขตสุภาพที่ 1 – 6)

เอกสารประกอบการประชุม:

 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 (เขตสุภาพที่ 7 – 12)

เอกสารประกอบการประชุม