อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอย (Regression Analysis) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  • Posted on: 2 February 2018
  • By: admin

อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอย (Regression Analysis)
ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 เอกสารประกอบการประชุม

 STATA Command 1st Day (Regression)