ประชุม คณะอนุกรรมการและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 4 /2560

  • Posted on: 8 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์
ครั้งที่ 4 /2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  นำเสนอผลการดำเนินงาน (PTT)

  เอกสารประกอบการประชุม