เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  • Posted on: 24 August 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข
ครั้งที่ 3/2560 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

 เอกสารประกอบการประชุม

 เอกสารนำเสนอ