ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรุปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 3 April 2018
  • By: admin

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรุปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 เอกสารประกอบการประชุม

 นำเสนอข้อมูลการประชุม