ประชุม หารือแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00-14.30 น.ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  • Posted on: 22 April 2019
  • By: admin

การประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00-14.30 น.ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

  วาระการประชุม

  วาระ 2.1 ความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

 วาระ 3.1.1 ระบบบริการปฐมภูมิ

 วาระ 3.1.2 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ

 วาระ 3.1.3 ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 วาระ 3.1.3 (1) ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 วาระ 3.1.3 (2) บทสรุปผู้บริหาร