ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

  • Posted on: 8 August 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข

ด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์

ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

  เอกสารประกอบการประชุม

  สไลด์นำเสนอ

  เอกสารเพิ่มเติม