ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสสาธารณสุข ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

  • Posted on: 10 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสสาธารณสุข ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ผลการดำเนินงาน (PTT)

  เอกสารประกอบการประชุม