ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  • Posted on: 25 June 2018
  • By: admin

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561