ประชุมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน สำหรับ First jobber วันที่ 30 มีนาคม 2561

  • Posted on: 14 March 2018
  • By: admin

ประชุมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน สำหรับ First jobber วันที่ 30 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม