งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 (งานมอบรางวัล รพ.สต.ติดดาว ปี 2561) 

  • Posted on: 5 September 2018
  • By: admin

งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร
(งานมอบรางวัล รพ.สต.ติดดาว ปี 2561) 

 ประมวลภาพงานมอบใบรับรอง รพ.สต.ติดดาว 2561  

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 แบบจองห้องพัก

 เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมประชุม

 หนังสือเชิญผู้แทน รพ.สต. ผ่าน 5 ดาว ปี 2561 เข้าร่วมงานและรับรางวัล

 วาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม