ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ครั้งที่ 2 

  • Posted on: 24 July 2019
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง
 หนังสือเชิญ​นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
 อกสารประกอบการประชุม