สถิติสาธารณสุข

สถิติสาธาณสุข

สถิติสาธารณสุขปี 2561        

 สถิติสาธารณสุขปี 2558 สถิติสาธารณสุขปี 2559 สถิติสาธารณสุขปี 2560

 สถิติสาธารณสุขปี 2557

(2553-2557)

 สถิติสาธารณสุขปี 2556

(2552-2556)

 สถิตสาธารณสุขปี 2555

(2551-2555)

 สถิติสาธารณสุขปี 2554

(2550-2554)

 สถิติสาธารณสุขปี 2553

(2549-2553)

 สถิติสาธารณสุขปี 2552

(2548-2552)

  สถิติสาธารณสุขปี 2551

(2547-2551)

 สถิติสาธารณสุขปี 2550

(2546-2550)

  สถิติสาธารณสุขปี 2543

(2539-2543)

 สถิติสาธารณสุขปี 2542

             (2539-2542)

 สถิติสาธารณสุขปี 2541

(2537-2541)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2540

(2536-2540)

 สถิติสาธารณสุขปี 2538

(2534-2538)

สถิติสาธารณสุขปี 2536

(2532-2536)

สถิติสาธารณสุขปี 2535

(2531-2535)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2533 

(2529-2533)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2532

(2528-2532)

สถิติสาธารณสุขปี 2528

(2524-2528)

  สถิติสาธารณสุขปี 2527

(2523-2527)

  สถิติสาธารณสุขปี 2525

(2521-2525)

 สถิติสาธารณสุขปี 2524

(2520-2524)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2519

(2515-2519)

สถิติสาธารณสุขปี 2517

(2513-2517)

 สถิติสาธารณสุขปี 2515

(2511-2515)

 สถิติสาธารณสุขปี 2514

(2510-2514)

 

สถิติสาธารณสุขปี 2513

(2509-2513)

 สถิติสาธารณสุขปี 2512

(2508-2512)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2511

(2507-2511)

 สถิติสาธารณสุขปี 2509

(2505-2509)

 สถิติสาธารณสุขปี 2508

(2504-2508)

 สถิติสาธารณสุขปี 2505

(2501-2505)

   สูตรคำนวณที่ใช้