สถิติสาธารณสุข

สถิติสาธาณสุข

สถิติสาธารณสุขปี 2562 สถิติสาธารณสุขปี 2561    
สถิติสาธารณสุขปี 2560 สถิติสาธารณสุขปี 2559  สถิติสาธารณสุขปี 2558

 สถิติสาธารณสุขปี 2557
(2553-2557)

 สถิติสาธารณสุขปี 2556
(2552-2556)

 สถิตสาธารณสุขปี 2555
(2551-2555)

 สถิติสาธารณสุขปี 2554
(2550-2554)

 สถิติสาธารณสุขปี 2553
(2549-2553)

 สถิติสาธารณสุขปี 2552
(2548-2552)

  สถิติสาธารณสุขปี 2551
(2547-2551)

 สถิติสาธารณสุขปี 2550
(2546-2550)

  สถิติสาธารณสุขปี 2543
(2539-2543)

 สถิติสาธารณสุขปี 2542
(2539-2542)

 สถิติสาธารณสุขปี 2541
(2537-2541)

 สถิติสาธารณสุขปี 2540
(2536-2540)

 สถิติสาธารณสุขปี 2538
(2534-2538)

สถิติสาธารณสุขปี 2536
(2532-2536)

สถิติสาธารณสุขปี 2535
(2531-2535)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2533 
(2529-2533)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2532
(2528-2532)

สถิติสาธารณสุขปี 2528
(2524-2528)

  สถิติสาธารณสุขปี 2527
(2523-2527)

  สถิติสาธารณสุขปี 2525
(2521-2525)

 สถิติสาธารณสุขปี 2524
(2520-2524)

 

 สถิติสาธารณสุขปี 2519
(2515-2519)

สถิติสาธารณสุขปี 2517
(2513-2517)

 สถิติสาธารณสุขปี 2515
(2511-2515)

 สถิติสาธารณสุขปี 2514
(2510-2514)

สถิติสาธารณสุขปี 2513
(2509-2513)

 สถิติสาธารณสุขปี 2512
(2508-2512)

 สถิติสาธารณสุขปี 2511
(2507-2511)

 สถิติสาธารณสุขปี 2509
(2505-2509)

 สถิติสาธารณสุขปี 2508
(2504-2508)

 สถิติสาธารณสุขปี 2505
(2501-2505)

 สูตรคำนวณที่ใช้