กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 4,6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข